Nutrició i SalutEls estudis assenyalen que, aproximadament, un 80% dels càncers es poden prevenir amb uns estils de vida saludable. Què entenem per uns estils de vida saludable? Seguir una alimentació equilibrada, tal com està representada per la piràmide alimentària (o per d’altres models com el de l’estratègia NAOS); no fumar; no consumir tòxics; si es beu alcohol, amb molta moderació, i fer exercici físic de forma regular.

L’alimentació equilibrada es basa en els fonaments de la nostra dieta mediterrània on hi predominen les verdures, les fruites, les patates, els cereals (en forma de pa, arròs, pasta de sopa), els llegums, els fruits secs, l’oli d’oliva, els làctics i, amb menys proporció, les carns, els peixos i els ous. El concepte es resumeix en saber menjar de tot, en unes proporcions adequades, i no fer abusos de res.


Cal ressaltar que la dieta mediterrània, contràriament al que una part de la població pensa, no fomenta el consum excessiu de proteïna animal (carn, peix, ous, làctics...). 

Presentació i objectius de la consulta

La consulta va néixer l’any 1985 a Granollers. Des d'aleshores, el nostre objectiu ha estat oferir assessorament i ajut a les persones que han sol·licitat els nostres serveis, per tal d’adquirir unes pautes alimentàries el més correctes possible, segons els coneixements científics actuals i les circumstàncies individuals.

La nostra tasca va adreçada a:

-Les persones que presenten patologies susceptibles de ser curades o millorades mitjançant un canvi dels seus hàbits alimentaris —obesitat infantil i de l’adult; colesterol o triglicèrids alts; hipertensió arterial; diabetis; augment de l’àcid úric;  gota;  restrenyiment; hernia de hiatus; gastritis; colon irritable; etc.—

-Els qui vulguin deixar l'hàbit  de fumar, per tal de prevenir l’augment de pes.

-El col·lectiu de persones sanes, amb l’objectiu de fer una tasca de prevenció i promoció de la salut.

-Aquells que segueixen una dieta vegetariana, a fi d’assessorar-los  per tal d’evitar possibles  desequilibris alimentaris.

-Les persones que fan esport, perquè puguin assolir un millor rendiment sense que el seu cos pateixi carències ni excessos nutricionals.

 Metodologia de treball 

En la primera visita elaborem una història clínica, per tal de conèixer els antecedents patològics personals i familiars. Seguidament, fem una història nutricional detallada per valorar els hàbits alimentaris. A partir d'aquí, construïm una dieta personalitzada; ja sigui una dieta equilibrada per aquelles persones que no pateixen cap malaltia, o una dieta específica per millorar o corregir la disfunció o patologia de la que es tracti. Un cop feta la dieta, proposem un seguiment que tindrà una periodicitat i una duració variable en funció de cada cas.